Hem Demo Skapa konto Om tjänsten Priser Support Om oss
Logga in
Om tjänsten
Tjänsten är inte lanserad ännu, men vi erbjuder den i beta-version, dvs alla funktioner inte är färdiga eller aktiverade.

Tjänsten
Tjänsten erbjuder i huvudsak ett verktyg för att skapa nyhetsbrev och en motor för att skicka ut nyhetsbreven, samt ett antal kringfunktioner för att administera och visa statistik kring detta. Det som skiljer denna tjänst från liknande tjänster är att vi försöker göra allt lite enklare, och på lite nya sätt. Vi har under 10 år tagit fram ett system för komponentbaserad utveckling som gör det möjligt för oss att utveckla funktioner som ger nya möjligehter.

Komponentbaserad layout
Vi använder inte i första hand någon klassik HTML-editor, utan nyhetsbreven byggs upp av ett antal komponenter som går att kombinera och kofigurera på väldigt många sätt. Tanken är komponenterna ska gå lätt att sätta ihop till ett nyhetsbrev som automatisk får ett bra utseende. Naturligtvis går det att skriva HTML-kod, men målet är att man helt ska slippa det tidsödande jobbet.

Alltid korrekt kod
Varje komponent är för sig testad i alla mailklienter, och därför kommer en kombination av komponenter också att fungera i alla mailklienter. Alltså slipper man helt och hållet all tidsödande testning i alla olika mailklienter. All HTML-kod som genereras är optimerad för mail.

Lätt för redaktören
Vi har delat upp skapandet av nyhetsbrevet på ett sådant sätt att det ska vara lätt för en redaktör utan designkunskaper att skapa och redigera ett nyhetsbrev utifrån en eller flera mallar.

Automatisk skalning av bilder
Bilder skalas alltid om automatiskt till rätt storlek. Ändrar man bredden på en kolumn där det finns en bilder sp skalas bilderna om till rätt antal pixlar. Det går till och med att ändra bredden på ett färdigt nyhetsbrev, och alla bilder i nyhetsbrevet kommer att skalas om och anpassas till den nya bredden.

Specialkomponenter
Komponenterna består inte av enkla HTML-mallar, utan av programkod, vilket gör att vi har möjlighet att skriva specialanpassade komponenter för enskilda anvädnare. Därmed blir möjligheterna i det närmaste obegränsade. T.ex kan en komponent automatiskt hämta nyheter via RSS så, ellet automatisk infoga erbjudanden i nyehtsbrevet från webbsidan.

Betalmodellen
Vi tar bara betalt per faktiskt skickat nyhetsbrev. Inga extra avgifter, inga fasta kostnader, inga bindningstider. Vår policy är att bara ta betalt för den nytta våra kunder får, och nyttan uppkommer först när ett nyhetsbrev är skickat. Den som gör några få utskick per år behöver bara betala för de utskicken. Den som gör många utskick kan köpa många mail på en gång och får mer rabatt ju fler mail den köper. Man är inte bunden att göra sina utskick under någon viss period, utan man disponerar sina mail hur man vill. Vi tror och hoppas att det är en modell som kan passa fler.
© 2014 Mailsapiens by Sparkney · Alviksvägen 19 · 167 53 Bromma · 08-14 02 00